कार्यालय

स्थापण्या समता शांती ठेवुनी शुद्ध साधना !
करिती साधना त्यांना ठेवो उत्स्फूर्त साधना !!

संपर्क तपशील

साधना साप्ताहिक
४३१, शनिवार पेठ, पुणे - ४११०३०.

(०२०) २४४५१७२४, २४४३२४०२

+७०२८२५७७५७

weeklysadhana@gmail.com

कार्यालयीन सहकारी

संपादक

विनोद शिरसाठ

सहयोगी संपादक मंडळ

अभय टिळक, अतुल देऊळगावकर, मनोहर जाधव, रझिया पटेल

अंक निर्मिती व्यवस्थापक

सुरेश माने

अकाउंटस व वितरण

परितोष गोडबोले, गोपाल नेवे, सुवर्णा देठे