महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार विशेषांक

स्थापण्या समता शांती ठेवुनी शुद्ध साधना !
करिती साधना त्यांना ठेवो उत्स्फूर्त साधना !!