'साधना अर्काईव्ह' हा विभाग 1 जानेवारी 2020 पासून सुरु झाला आहे. यात मागील बारा  वर्षांचे संपूर्ण अंक PDF आणि युनिकोड आश्या दोन्ही स्वरुपात उपलब्ध आहेत.

'